Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จ.ปราจีนบุรี
มติประชุม ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ต.ค. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2562
03 ก.ย. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2562
06 ส.ค. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562
05 ส.ค. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายนิรุท-บ้านลุงพล ถึงท่าโพธิ์ ซอย 2,3 ชุมชนท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ค. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี จัดส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
04 ก.ค. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี จัดส่งประกาสประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายนิรุท-บ้านลุงพล ถึงท่าโพธิ์ ซอย2,3 ชุมชนท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
02 ก.ค. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2562
04 มิ.ย. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
22 พ.ค. 2562 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4009,0-3745-4446,0-3745-4447  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@prachinburilocal.go.th

www.prachinburilocal.go.th