Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จ.ปราจีนบุรี
มติประชุม ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถเทรนเลอร์ชนิดลากจูงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปจ51008/1582 ลว. 10 เม.ย.2561
19 เม.ย. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ปจ 51008/1533 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2561
04 เม.ย. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ส่งเอกสารสอบราคา ที่ ปจ61402/198 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
04 เม.ย. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี สอบราคา ที่ ปจ71801/ว16 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561
02 เม.ย. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 เดือนมีนาคม ประจำปี 2561
30 มี.ค. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ขอส่งประกาสสอบราคา
30 มี.ค. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ขอส่งประกาสสอบราคา
30 มี.ค. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ขอส่งประกาสสอบราคา ที่ ปจ71502/196 ลว.22ม.ค.2561
30 มี.ค. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ยกเลิกประกาสประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ปจ51008/1255 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
30 มี.ค. 2561 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ ปจ 51008/1214 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4009,0-3745-4446,0-3745-4447  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@prachinburilocal.go.th


www.prachinburilocal.go.th